Twitter Facebook
Arbeidsparticipatietool


Arbeidsparticipatietool helpt mensen met chronische aandoening

Bij mensen met een chronische aandoening of handicap heeft slechts 30 procent een betaalde baan. Voor hen versterkt ‘werken’ het meedoen in de maatschappij. Voor 70 procent komt dat ‘meedoen’ dus erg onder druk te staan en zorgt het voor financiële problemen. Twaalf patiëntenorganisaties ontwikkelden daarom, samen met Stichting September, een Arbeidsparticipatietool: een speciale website en een app.

Gevolgen
Mensen met een chronische aandoening of handicap komen vaak in de bijstand terecht, hun bedrijfje gaat failliet, of ze zijn akkoord gegaan met een kleine UWV-uitkering, omdat er geen oplossing gevonden kon worden voor behoud van werk met een beperking. Werk is nodig om de financiële positie te verbeteren, waardoor meedoen in de maatschappij ook beter mogelijk wordt.

Oorzaken
Dat de arbeidsparticipatie in veel gevallen niet optimaal is heeft meerdere oorzaken. In ieder geval speelt als oorzaak in heel veel gevallen de grote onbekendheid met de aandoening mee van werkgevers, leidinggevenden en collega’s. Dit kan tot problemen leiden op de werkplek. Daarnaast speelt onbekendheid met het ziektebeeld en de gevolgen ook bij professionals die hierbij betrokken zijn (te denken valt aan medewerkers van het UWV, arbo/verzekeringsartsen, WMO-ambtenaren, maar ook bij huisartsen). Maar ook de mensen met een chronische aandoening of handicap zijn zelf niet altijd op de hoogte van de invloed van de aandoening op werk, de oplossingen die hiervoor gevonden kunnen worden en de regels en wetten die er zijn, als het mis gaat. Door deze onbekendheid en mogelijke vooroordelen komt het gesprek tussen de medewerker en de werkgever (en anderen die hierboven genoemd zijn) in veel gevallen niet of niet goed op gang en worden er geen oplossingen gevonden voor problemen die zich op de werkplek voordoen.

Oplossing
Met de Arbeidsparticipatietool - bedoeld voor, zowel de mensen met de aandoening, als voor leidinggevenden, collega´s en/of de werkgever - willen de twaalf deelnemende patiëntenorganisaties de arbeidspositie van mensen met een (chronische) aandoening versterken. Medewerkers met een vraag over arbeid in relatie tot hun aandoening of handicap, arbeidsongeschiktheid, die ondersteuning nodig hebben bij een situatie op het werk, de mogelijkheden tot arbeidsparticipatie willen verbeteren, of tips willen hebben voor solliciteren, kunnen voor informatie terecht op een speciale website: www.arbeidsparticipatietool.nl Voor werkgevers is er een apart informatiedeel op de site die ook als Android app beschikbaar is. In de zomer is deze informatie voor werkgevers ook via een mobiele website beschikbaar. Stichting September denkt met de Arbeidsparticipatietool veel onbekendheid en koudwatervrees bij werkgevers te kunnen wegnemen, of problemen op de werkvloer te voorkomen: ‘Op die manier willen wij bereiken dat meer mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen.’

Twaalf organisaties
De twaalf patiëntenorganisaties hebben voor de ontwikkeling van de Arbeidsparticipatietool van het Ministerie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een subsidie ontvangen. Het drie jaar durend ontwikkelingstraject past geheel in de huidige trend dat iedereen naar vermogen moet kunnen meedoen. Het project duurt nog tot en met 2015 en wordt in nauwe samenwerking met Stichting September uitgevoerd. Vier organisaties voegden zich begin dit jaar bij het project. Voor hen wordt nu ook de tool ontwikkeld.

De deelnemende organisaties horen bij de volgende aandoeningen:
ADHD, Groeihormoondeficiëntie, Groeistoornis, Hernia, Hoofdpijn, Hypofyseaandoeningen, ITP, Leveraandoening, PDS, Psoriasis, Rugpijn, Sclerodermie, Scoliose, SLE, Voedselallergie.

Meer informatie vindt u op de sites van de deelnemende organisaties.